168 องค์กรชุมนุมเรียกร้องให้สนช.ยุติ พิจารณากฎหมาย

228

168 องค์การภาคประชาชน เรียกร้องสนช.ยุติบทบาทพิจารณากฎหมาย พร้อมลาออกภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

168 องค์กรภาคประชาชน กว่า 200 คน แต่งชุดดำ เดินทางมาชุมนุม พร้อมอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ทุกฉบับ แล้วให้สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการแทน เนื่องจาก ปรากฎว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สนช.พิจารณาผ่านกฎหมายมากกว่า 100 ฉบับอย่างรีบเร่ง ทั้งหมดที่บางฉบับไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้กฎหมายที่ออกมาขาดความรอบคอบและไม่ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ร่างพระราชบัญญัติข้าว ที่ สนช.เพิ่งถอนร่างออกไปเมื่อวานนี้

พร้อม ขอให้นายกรัฐมนตรีชะลอการนำร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช.นับตั้งแต่วันมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วให้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้สนชแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกภายในสิ้นเดือน.กุมภาพันธ์นี้ เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินกว่า 150 ล้านบาท

การชุมนุมขององค์การเพื่อประชาชนดังกล่าวมีการชุมนุมที่บริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดไม่ให้เดินทางไปยื่นหนังสือที่รัฐสภา ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เปลี่ยนใจ ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือต่อประธาน สนช.แทน ขณะที่บรรยากาศหน้าอาคารรัฐสภาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้วางกำลังไว้อย่างเข้มข้น