สังคมยี้! ตั้ง ‘บิ๊กป้อม’ ประธานสรรหาส.ว. ชี้พฤติกรรมไม่น่าไว้ใจ

408

เปิดชื่อ 7 อรหันต์ คณะกรรมการสรรหาส.ว. 200 คน ‘บิ๊กป้อม’ นั่งประธาน ‘วิษณุ-มีชัย’ มาครบ  พร้อม คสช.ชุดแรกมาเต็ม

พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และรองหัวหน้า คสช.

2.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้า คสช.

3. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช.

4. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้า คสช.

5. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรองหัวหน้า คสช.

6. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

7. มีชัย ฤชุพันธุ์ สมาชิก คสช. และอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2560

ทั้งนี้ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กำหนดให้ ส.ว. ชุดแรกมีจำนวนทั้งหมด 250 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามที่ คสช. ถวายคำแนะนำ โดยมีช่องทางในการสรรหาทั้งหมด 3 ทางคือ

1.ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งแต่งตั้งโดย คสช. จำนวน 9-12 คน คัดเลือกบุคคลมาทั้งหมด 400 รายชื่อยื่นเสนอต่อ คสช. จากนั้น คสช. จะเป็นผู้เลือกให้เหลือ 194 รายชื่อเพื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภา และคัดเป็นรายชื่อสำรอง 50 รายชื่อ

2.ให้ กกต. ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบททั่วไป แต่ให้มีการรับสมัครเพียงแค่ 10 กลุ่มอาชีพ ตามมาตรา 91 และให้มีการดำเนินการคัดเลือกตามที่บทเฉพาะกาลบัญญัติไว้ สุดท้ายให้ได้รายชื่อทั้งหมด 200 รายชื่อ เพื่อยื่นให้ คสช. คัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อเพื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภา และคัดเป็นรายชื่อสำรอง 50 รายชื่อ

3.ให้มีสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง 6 ตำแหน่งดังต่อไปนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

โดย ส.ว.ชุดนี้จะมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี และในวาระเริ่มแรกจะมีอำนาจให้ความเห็นชอบผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ด้วย ซึ่งจากเดิมเป็นอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และยังมีหน้าที่ในการตรวจการ กำกับ ดูแล การทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีคำสั่งแต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร เป็นประธานสรรหา ส.ว. ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า ไม่เหมาะสม เพราะพล.อ.ประวิตร มีปัญหาเรื่องความโปร่งใส โดยเฉพาะกรณีครอบครองนาฬิกาหรู ยังไม่ได้สร้างความกระจ่างให้กับสังคม ขณะที่ส.ว.เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ บางคนถึงขนาดยี้กับคำสั่งของนายกฯ และระบุว่า จะฉุดความนิยมของพล.อ.ประวิตร ให้ต่ำลง