‘รวมคนรักปอเนาะ’มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ ยะลา

86

#เงินของพี่น้องถึงมือผู้ประสบอัคคีภัย
อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิ์

วันที่ 1มีนาคม 2562ตัวแทนกลุ่มรวมพลคนรักปอเนาะ ได้นำเงินของพี่น้องที่ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ใน 2 พื้นที่ ไปมอบให้ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ในการมอบครั้งนี้ ทางกลุ่มได้มอบหมายให้ตัวแทนของกลุ่มซึ่งอยู่ในพื้นที่เป็นผู้นำไปมอบ ตามรายละเอียด ดังนี้
1 เหตุการณ์ไฟไหม้ ที่ จังหวัดยะลา บ้านของนาง สารีผ้ะ ยะลา หมู่ที่ 4 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
ได้มี นางสาวมารีย๊ะ ยาลอ และนางสาวกามีลา เมาะสุ เป็นตัวแทนของกลุ่มไปทำการมอบโดยมี นางอาลีเม๊าะ มะดีเย๊าะ ภรรยาท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับ อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิ์
2 เหตุการณ์ไฟไหม้ ที่ชุมชนบ้านโรงกระโจม บ้านของ นายบุญส่ง แสงทอง 166 หมู่ที่7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ได้มี อาจารย์สุภาภรณ์ แจ่มสายบัว ร่วมกับบังรุก สมบัติ และ จูสุรชัย แสงวิมานพร้อมด้วยบุคคลพิเศษ ร่วมเป็นตัวแทนของกลุ่มไปทำการมอบ อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิ์
ขอเรียนกับพี่น้องเพิ่มเติมว่า ผู้ประสบความเสียหายทั้งสองพื้นที่ ฝาก ขอบคุณพี่น้องผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่ร่วมกันเอื้อเฟื้อ ไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ ตกทุกข์ได้ยาก
ท้ายนี้ ในนามของกลุ่มรวมพลคนรักปอเนาะขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมบริจาคและร่วมเป็นกำลังใจร่วมดุอาและให้ความร่วมมือในทุกมิติ อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิ
ขอดุอาต่ออัลลอฮุซุบบะฮานาฮูวาตาอาลาเจ้าได้ประทานความจำเริญต่อพี่น้องที่รักทุกท่านด้วยเราะมัต เนียะมัต และขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนริสกีต่อพี่น้องด้วยความบารอกัต วาบิ้ลลาฮิเตาฟีค วัลฮีดายะห์
ด้วยสลามและดุอา
@สทร.ประจำกลุ่มรวมพลคนรักปอเนาะ