กลุ่มพุทธหัวรุนแรง เสนอยุบพรบ.อิสลาม จำกัดสิทธิ์มุสลิมทั่วประเทศ

6548

กลุ่มชาวพุทธ เสนอ ยุบ พรบ.อิสลาม ธนาคารอิสลาม ไม่ให้นายกฯ เลี้ยงละศีลอดที่ทำเนียบรัฐบาล 

ชาวพุทธฯหัวรุนแรง ด้ยื่นข้อเสนอ ไปยังพรรคการเมืองที่เน้นการนำแนวทางพุทธศาสนา ยุติทำเพื่อมุสลิม อ้าง เพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อความเสมอภาค ดังนี้

1. ยกเลิกการจัดงานเลี้ยงผู้ถือศีลอดที่ทำเนียบรัฐบาล ที่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์เป็นผู้เริ่มประเพณีนี้ เพราะเป็นการใช้เงินภาษีเพื่อคนกลุ่มเดียว
2. ยกเลิกพรบ อิสลามทุกฉบับ
3. ยุบธนาคารอิสลาม
4. ยกเลิกห้องละหมาดของอิสลามตามสถานที่ราชการทุกแห่งให้หมด
5. ยกเลิกการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาทำงานดูแลคนจะไปพิธีฮัจน์เพราะเป็นเรื้องของศรัทธา ไม่ควรมาเบียดบังงบประมาณแผ่นดินและข้าของแผ่นดิน
6. ประกาศห้ามคลุมฮิญาปในสถานที่สาธารณะ
7. ห้ามแยกอาหารอิสลาม และทั่วไปในสถานที่ราชการ ขอให้จัดเป็นอาหารปกติที่คนทั้งประเทศจะกินได้
8. ประกาศให้ร.พ ยะลา มีความผิดตามกฎหมายพลเมืองไทย ที่จัดเอกสิทธิ์เฉพาะให้อิสลามเท่านั้น
9. หยุดการขยายตัวของมัสยิดทั่วประเทศทันที ที่มีการสร้างไว้แล้ว ให้จำกัดการใช้เสียงภายในห้องละหมาดเท่านั้น
10. ห้ามมัสยิดใช้ลำโพงในการละหมาด
11. คุมกำเนิดมุสลิม ให้มีลูกครอบครัวละคนเท่านั้นพอ
12. ยกเลิกสิทธิ์พิเศษให้มุสลิมทางใต้ทุกประการทันที ไม่ว่าจะเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบ ทำงานโดยไม่ต้องสอบบรรจุ ให้กลับไปใช้ระเบียบการเหมือนคนทั้งประเทศ
13. นำพาประเทศกลับคืนสู่ความเป็นประเทศไทยที่สงบ
14. ประหารชีวิตผู้ก่อการร้ายทุกคนที่ตั้งใจทำลายและสร้างความแตกแยกที่สามจังหวัดชายแดนใต้

นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ระบุว่า แนวคิดอาทิ ยกเลิกพรบ.อิสลาม ยกเลิกการเลี้ยงละศีลอดที่ทำเนียบ เป็นต้นนั้น หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ปฏิเสธว่า มีแนวคิดดังกล่าว และไม่มีการยื่นแนวนโยบายมายังพรรค

‘มีผู้หญิงคนหนึ่ง โพสต์ข้อความนี้ ไปยังพรรคไทยรักษาชาติตอนที่มีการยื่นรายชื่อนายกฯ ไม่เกี่ยวกับพรรคแผ่นดินธรรม ไม่มีข้อเสนอนี้มายังพรรค’ นายกรณ์ มีดีหัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ระบุ

สำหรับนโยบายของพรรคแผ่นดินธรรม อาทิ การกำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ การให้มีธนาคารพุทธ ธนาคาร เพื่อชาวพุทธ จะตอบโจทย์ ชาวไทย และเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แบบยั่งยืน ตามแนวหลักพระพุทธศาสนา นำมาซึ่งความพอเพียง แบบวิถีไทย วิถีพุทธ

สร้างอาชีพสุจริต (สัมมาอาชีโว) ทั้งคนและทรัพยากรธรรมชาติ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อย่างกลมกลืน

นำมาซึ่งความสงบสุขของสังคม..อย่างแท้จริง