‘พรรคแผ่นดินธรรม’ส่งผู้สมัครพรึ่บเต็มพื้นที่3จังหวัดใต้-ปฏิเสธโยบายจำกัดอิสลาม

874

‘กรณ์ มีดี’ หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ปฏิเสธบรรจุ นโยนบาย เลิกพรบ.อิสลามฯฮาลาล ระบุมีแนวทางอยู่กันอย่างสันติ ส่งผู้สมัครเต็มพื้นที่ภาคใต้

ตามที่มีการส่งข้อความผ่านโลกออนไลน์ ระบุว่า นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม มีแนวคิด จำกัดมุสลิม อาทิ ยกเลิกพรบ.อิสลาม ยกเลิกการเลี้ยงละศีลอดที่ทำเนียบ เป็นต้นนั้น หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ปฏิเสธว่า มีแนวคิดดังกล่าว และไม่มีการยื่นแนวนโยบายมายังพรรค

‘มีผู้หญิงคนหนึ่ง โพสต์ข้อความนี้ ไปยังพรรคไทยรักษาชาติตอนที่มีการยื่นรายชื่อนายกฯ ไม่เกี่ยวกับพรรคแผ่นดินธรรม ไม่มีข้อเสนอนี้มายังพรรค’ นายกรณ์ มีดีหัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ระบุ

เขา ให้ข้อมูลกับ Mtodayว่า นโยบายของแผ่นดินธรรมเกี่ยวกับมุสลิม คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่รังแกไม่เอาเปรียบกัน ส่วนตัวยึดแนวทางสันติภาพ 4-5 ปีที่ผ่านร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ใช้กระบวนการสันติภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กระบวนการเจรจาเพื่อลดความหวาดระแวงต่อกัน

พรรคแผ่นดินธรรม ส่งผู้สมัครส.ส.ในระบบเขตทั่วประเทศ 147 คน รวมทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อาทิ ในจังหวัดปัตตานี ส่งนายคณนภัค ปานแก้ว นายเฉลิมพล ธรรมชาติ นายนุกูล ขวัญทอง นายเติมศักดิ์ ถาวรสุข จ.ยะลา นายปรียา ชนปรง นายจำรัส ทองแก้ว นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก จ.นราธิวาส น.ส.อมรรัตน์ เข็มขาว นางยุพิน สุวรรณคีรี นายผ่อง แดงอินทร์ นางยินดี ฉัตรมณี เป็นต้น

มีนโยบาย อาทิ จัดตั้งธนาคารพุทธ เพื่อชาวพุทธ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แบบยั่งยืน ตามแนวหลักพระพุทธศาสนา นำมาซึ่งความพอเพียง แบบวิถีไทย วิถีพุทธ กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ยกเลิกกองทุนน้ำมัน เพิ่มวิชาสมาธิภาวนาเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนทุกระดับ