พลังประชารัฐ ยโสธร อาสาแก้ปัญหาน้ำช่วยคนอีสาน มั่นใจได้รับเลือกตั้ง

199

รณฤทธิชัย คานเขต ผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ อาสาแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้พี่น้องอีสาน สร้างระบบชลประทานให้ทำนาได้ 2 ครั้ง เพิ่มรายได้ ไม่ยากจน ระบุเสียงตอบรับ มั่นใจได้รับเลือกตั้ง

นายรณฤทธิชัย คานเขต ผู้สมัครส.ส. จังหวัดยโสธร พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวว่า ภาคอีสานมีปัญหาใหญ่คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพืออุปโภคบริโภค และเพื่อทำการเกษตร เพราะยังไม่มีระบบชลประทาน ไปยังพื้นที่ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง ส่งผลให้การทำการเกษตรของพี่น้องภาคอีสาน ส่วนใหญ่เป็นการกษตรที่ต้องพึ่งน้ำฝนเพียงอย่างเดียว หากปีใดฝนแล้ง ข้าวกล้าก็เสียหาย โดยเฉพาะปีนี้ ฝนแล้งมาเร็ว พี่น้องอีสานได้รับความเดือดร้อนมาก

‘หากได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ผมจะเข้าไปแก้ปัญหาน้ำ โดยจะร่วมมือกับทางจังหวัดในการัดทำระบบชลประทานในจังหวีดยโสธร ซึ่งมีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะกระจายระบบได้ทั่วทั้งจังหวัด และปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า สามารถจัดทำระบบท่อส่งไปตามพื้นที่ทางการเกษตร ได้สะดวก ทำได้รวดเร็วไม่ต้องเวรคืนที่ดิน ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านได้ทำนาอย่างเต็มที่ปีละ 2-3 ครั้งเหมือนชาวนาในภาคกลาง จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยข้าวนาปลังของพี่น้องชาวนในอีสาน ได้ผลผลิตถึว 800 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเขามีน้ำ ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาก’ นายณรฤทธิชัย กล่าว

อดีต ส.ส.ยโสธร หลายสมัย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ได้รับการตอบรับจากพี่น้องจังหวัดยโสธร เป็นอย่างดี เพราะรัฐบาลพล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับพี่น้อง ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือให้มีรายได้ จึงมั่นใจว่า ชาวบ้านจะเทคะแนนให้กลับมาเป็น ส.ส.เหมือนเดิม

จะได้จากเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พรรคได้ปราศรัยใหญ่ ในพื้นที่เขต3 อำเภอเลิงนกทา มีนายสุชาติ ตัณเจริญ ร่วมปราศรับ มีพี่น้องมาร่วมฟัง 20,000 กว่าคน