เสนอชื่อสว. ทหารมายกแผง’ประวิตร’ ชงน้อง 2 คน คนใกล้ชิดอีกเพียบ

276

“ประวิตร” เคาะ 400 รายชื่อชิงเก้าอี้ส.ว. ส่งคสช.ก่อน 9 มี.ค. เผยมีชื่อเพื่อนตท.6-น้องรัก-คนใกล้ชิด 3 ป.

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับความคืบหน้าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาส.ว. เพื่อพิจารณาจัดทำรายชื่อ 400 คน ส่งให้คสช. พิจารณาแต่งตั้งเป็นส.ว.สรรหา 194 คนนั้น ล่าสุดในวันนี้ (8 มี.ค.) พล.อ.ประวิตรได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาส.ว.นัดสุดท้าย ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภายในกรมทหารราบที่1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1รอ.) เพื่อดำเนินการคัดรายชื่อทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมส่งให้คสช.พิจารณาต่อ

ส่วนแนวทางคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก ส.ว. ต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจการเมือง มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ความสามารถหาทางการเมืองได้ ประคองสถานการวิกฤติการเมืองเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะ การเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะงาน สว.ไม่ง่าย ต้องหาคนที่ทำงานการเมือง เข้าใจการเมืองได้ดี ต้องทำงานร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากเลือก ดังนั้น บุคลิค บารมี สำคัญ และจะต้องเป็นที่ยอมรับ เพื่อลบล้างความเชื่อที่ว่า ส.ว.มาจากการแต่งตั้งไม่ดี เพราะ ส.ว.ถูกออกแบบมาเป็นพี่เลี้ยง ต้องแก้ปัญหาได้ โดยไม่ใช่ปัจจัยภายนอกมาแทรกแซง นอกจากนี้ คุณสมบัติที่สำคัญต้องมีความเข้าใจและสื่อสารกับผู้แต่งตั้งได้

สำหรับรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการคัดสรรเป็นส.ว. แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ กลุ่มคนใกล้ชิดและน้องรักของพล.อ.ประวิตร คาดว่ามีชื่อ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผบ.ตร.และ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อดีตส.ว.สรรหา ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของพล.อ.ประวิตร พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ อดีตผู้ช่วยผบ.ตร. เพื่อนสนิทพล.ต.อ.พัชรวาท พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ สมาชิกสนช. พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล อดีตผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.ทวีป เนตรนิยม อดีตเลขาธิการสมช. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อดีตรมว.แรงงาน นายสม จาตุศรีพิทักษ์

ส่วนกลุ่มเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 6 คาดว่ามีชื่อ พล.อ.นพดล อินทปัญญา ที่ปรึกษาคสช. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ อดีตส.ว.สรรหา พล.อ.โสภณ ศีลพิพัฒน์ อดีตที่ปรึกษารมว.กลาโหม พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ และเป็นพี่ชายของพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร สมาชิกคสช. พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์ อดีตที่ปรึกษากองทัพบก

พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ อดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผบ.ทสส. พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง อดีตส.ว.สรรหา พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย อดีตรองผบ.ทสส. พล.อ.อู้ด เบื้องบน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผบ.ทสส. พล.อ. ธีรเดช มีเพียร อดีตประธานวุฒิสภา พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร อดีตรองผบ.ทบ.

กลุ่มที่เคยร่วมงานในกระทรวงกลาโหมและมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คาดว่ามีชื่อ พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ อดีตประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม และอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 ที่เติบโตมาในสายบูรพาพยัคฆ์ พล.อ.วลิต โรจนภักดี อดีตรองผบ.ทบ. ซึ่งเป็นน้องรักของพล.อ.ประวิตร นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของพล.อ.ประวิตร พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร อดีตโฆษกกองทัพอากาศ

ขณะที่กลุ่มเพื่อนร่วมรุ่น รวมถึงมีความสนิทสนมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. อาทิ พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ อดีต ส.ว.ชุมพร พล.อ.อักษรา เกิดผล อดีตหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร อดีตผบ.ทสส. พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล คู่เขยพล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พล.อ.สกล ชื่นตระกูล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตสนช. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป สมาชิกสนช. พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกสนช.

อีกทั้งกลุ่มคนใกล้ชิดพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อาทิ พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.ไตรรัตน์ รังคะรัตน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ อดีตผบ.ทสส. พล.อ. พิรุณ แผ้วพลสง อดีตรองผบ.ทสส. พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล อดีตรองผบ.ทสส. พล.อ.ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ อดีตรองผบ.ทบ.

ส่วนนายทหารที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ คาดว่าจะมีชื่อพล.อ.วีรชัย อินทุโศภน รองผบ.ทสส. พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.อ.ธนะเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นต้น โดยทั้งหมดไม่จำเป็นต้องลาออกจากราชการ จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 คาดว่าจะสอดคล้องกับห้วงเวลาจะเกษียณราชการ ก.ย.62 นี้