คนไทยในมาเลย์แห่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า โวยช่องไม่พอแถวยาวมาก

43

คนไทยในมาเลย์แห่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า โวยช่องไม่พอแถวยาวมาก

วันนี้(9 มีนาคม 2562)คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ในต่างประเทศ โดยที่สถานเอกอัคราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย ในกัวลาบัมเปอร์ มีคนไทยในมาเลเซีย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนหลายพันคน แต่สถานทูตจัดชีองเลือกตั้งให้เพียง 3 ช่อง ทำให้มีแถวยาวมาก โดยมีเสียงบ่นว่าทำไม จัดช่องเลือกตั้งให้น้อย

‘ผู้ใช้สิทธิ มีความยากลำบาก ประชาธิปไตย ของไทยช่างยากเย็นแสนเข็น’ ผู้ไปใช้สิทธิ์ กล่าว