เบอร์ขอความช่วยเหลือ  ในพื้นที่บางสะพาน

83

เบอร์ติดต่อขอความช่วยเหลือ
092-756-3769 จุดรับแจ้งเหตบางสะพานุ

083 906 4583 กู้ภัยเพชรบุรี

086-2929559 พันเอก วรพล ฝกร.ศบภ. มบท.42

086-554-558-77 พันเอก อริยะ ฝกร.ศบภ. มบท.42

081-96-333-90 จ่าสิบเอกสมเจตน์ ฝกร.ศบภ. มบท.42

087-156-6600 กู้ภัยราชบุรี

081-941-1069 ร้อย รส.บางสะพาน

086-351-0506 หน่วยช่วยเหลือกองบินน้อยที่ 5

089 803 8090 หน่วยกู้ภัยสว่างประตูภาคใต้-กู้ภัยบางสะพานน้อย

0892548720. ปลัดจังหวัด สมพร ปัจฉิมเพชร