จัดใหญ่งาน’วันแบ่งปันซะกาต’ที่กกท.- กอ.กทม.จับมือMTP หาทุนช่วยเด็กกำพร้า-ยากจน

417
sdr

คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ จับมือ เอ็มเน็ต โซลูชั่น จัดใหญ่ งาน’วันแบ่งปันซะกาตกทม. ‘ หาทุนช่วยการศึกษาเด็กยากจน ยากจนเดือนรอมฎอน

วันที่ 21 มีนาคม นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  แถลงข่าวการงาน “วันแบ่งปันซะกาต กทม.” เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและยากจนในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562  ที่กำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีโอกาศศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับที่สูง อันจะลดปัญหาทางสังคม และเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนทางการศึกษา

อ.อรุณ กล่าวว่า ซะกาตเป็นหลักการที่กำหนดในอิสลามที่คนมีทรัพย์สินจะต้องบริจาคให้คนคน 8 ประเภท คนที่ไม่บริจาคถือว่า เป็นบาป เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

oznor

สำหรับรายละเอียดการ มอบทุนให้เด็กกำพร้ายากจนนั้น ทางกอ.กทม.ได้ขึ้นทะเบียนเด็กกำพร้าและยากจนที่ได้ผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุน จนกว่าจะจบการศึกษาด้านศาสนาระดับซานะวีย์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 100 คน ซึ่งอยู่ในการดูแลของกองทุนฯ ที่ต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ในทุก ๆ เดือน

โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุนนโยบายของชาติที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน นอกจากนี้ยังได้นำทุนบางส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม น้ำท่วม และอื่น ๆ

นายบัญญัติ ทิพย์หมัด ผู้จัดการบริษัทเอ็มเน็ต โซลูชั่น กล่าวถึงเป้าหมายถึงการจัดงานว่า เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกำพร้าในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม การพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม

เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

การจัดงาน จะมีการออกร้านของบริษัทและร้านต่าง ๆ กว่า 250 ร้าน

การออกร้านองค์กรการกุศล มูลนิธิและสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ

นิทรรศการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของ กอ.กทม.

การเสวนาวิชาการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของ กอ.กทม.

การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ

และเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  ทั้งยังก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อเยาวชน พี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปในวงกว้าง  

นายบัญญัติ กล่าวว่า งานวันแบ่งปันซะกาต คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานประมาณ 50,000-60,000 คน

งาน “วันแบ่งปันซะกาต กทม.” จะจัดขึ้นใน ในเดือนรอมฎอน วันที่ 25-26-27 พฤษภาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์) เวลา 11.00 – 23.00 น. ณ ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพฯ

โทร. 080-284-8000, 080-284-7222, 02-116-8134  Facebook : mnetorga

oznor
dav
oznor
oznor
oznor