2ผู้สมัครพลังประชารัฐดันนิคมฮาลาล-เขตเศรษฐกิจชายแดน สร้างงานสร้างอาชีพคน 3 จังหวัด

496

2ผู้สมัครพลังประชารัฐดันนิคมฮาลาล-เขตเศรษฐกิจชายแดน สร้างงานสร้างอาชีพคน 3 จังหวัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระบุต้องให้คนในพื้นที่ลงทุนไม่ใช่คนนอกจึงจะสำเร็จ

นายมูฮัมหมัดปาเรซ โลหะสัณห์ ผู้สมัครส.ส.เขต1 จังหวัดปัตตานี พรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้งว่า จากนักข่าวออกมาลงสมัครส.ส. เพราะเห็นว่า มีปัญหาหลายอย่างของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องได้รับการแก้ไขทั้งปัญหาความเป็นธรรม ปัญหาปากท้อง

‘ผมต้องการผลักดันให้มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่จังหวัดปัตตานี แม้ว่า ที่ผ่านมาการก่อสร้างนิคมฮาลาลล้มเหลวเนื่องจากมีการดึงนักลงทุนจากภายนอกเข้าใน ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามา แนวทางของเราก็คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้คนในพื้นที่ลงทุน อาจเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ จะสามารถทำได้ จะเป็นการส่งเสริมอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ และเกิดธุรกิจต่อเนื่องอีกมาก ชาวพี่น้อง 3 จังหวัด จะได้มีความอยู่ดีกินดีกว่าที่เป็นอยู่’นายมูฮัมหมัดปาเรซ กล่าว

เขา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ชาวบ้านให้การตอบรับตน ที่ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เป็นสจ.มา 2 สมัย และตอบรับนโยบายของพรรค โดยเฉพาะนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มารดาประชารัฐ และอีกหลายนโยบายที่จะช่วยเหลือพี่น้อง 3 จังหวัด มั่นใจว่า จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องปัตตานีเลือกให้เป็นตัวแทน เพือเข้าไปเป็นปากเสียงแทน

ประพันธ์ มะยูโซ๊ะ บีลา

นายประพันธ์ มะยูโซ๊ะ ผู้สมัครส.ส.เขต 2 จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ส่วนตัวเป็นธุรกิจ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ได้คลุกคลีอยู่กับประชาชนได้สัมผัสเห็นปัญหาของพี่น้องมาตลอด เห็นว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เป็นรัฐบาลที่ได้มีแนวทางพัฒนาพื้นที่ชานแดน พัฒนาความเป็นอยู้ของพี่น้องอย่างชัดเจน ได้กำหนดยุทธศาสตร์กำหนดให้พื้นที่สุไหงโกลกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้เติบโต

‘สุไหงโกลกเชื่อมต่อกับ 3 รัฐในมาเลเซีย 20-30 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมเลย จนปัจจุบันอยู่ในภาวะซบเซามา ทั้งที่เรามีสินค้า มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อาทิ ป่าฮาลาบาลา สุคิริน หรือน้ำตก ในสุไหงปาดี ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนมาเลย์ชื่นชอบ แต่ไม่ทัการพัฒนาและส่งเสริมอย่างจริงจัง ผมเป็นคนที่สัมพันธ์อยู่กับคนมาเลย์ จัดกิจกรรมดึงคนมาเลย์มาเที่ยวตลอด หากได้เป็นส.ส.จะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวได้เป็นอย่าง ได้ศึกษาหาแนวทางไว้แล้วชัดเจน สามารถทำได้ทันที’นายประพันธ์ กล่าว

เขา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ชาวบ้านให้การตอบรับพรรคพลังประชารัฐเป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่า จะได้รับการเลือกตั้ง