เปิดรายชื่อ 23 ส.ส.มุสลิมเลือกตั้ง62 สัดส่วนน้อยกว่าสัดส่วนประชากร

4822

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผู้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด 77 จังหวัด และจำนวนส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ Mtoday ได้ตรวจสอบพบว่า มีจำนวนส.ส.มุสลิม ทั้งในระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 21 คน คิดเป็น 5.43% ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนประชากรมุสลิม 5-10%

 

อัลวาร์ สาและ

ปัตตานี
อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์
อับดุลอาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย
อนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ
สมมุต เบญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ


ยะลา
อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ
ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ
อับดุลอายี สาแม๊ง พรรคประชาชาติ

นราธิวาส
วัชระ ยาวอหะซัย พรรคพลังประชารัฐ
สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ
กูเซ็ง ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ

กรุงเทพมหานคร
เขต17
นายศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ
เขต 20
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคพลังประชารัฐ

อุทัยธานี
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ
นายชาดา ไทยเศรษฐ์


พัทลุง
นายนริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์

สงขลา
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

ชลบุรี
น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ พรรคอนาคตใหม่

พิษณุโลก
นายอนุชา  น้อยวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ

บัญชีรายชื่อ

เพื่อไทย
ไม่มี
พลังประชารัฐ
ไม่มี
อนาคตใหม่
นิรมาน สุไลมาน

ประชาธิปัตย์
ไม่มี

ภูมิใจไทย
เพชรดาว โต๊ะมีนา
ศุภชัย ใจสมุทร

ประชาชาติ
นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา