ระทึก! อดีตผู้พิพากษาฟันธง’ธนาธร’ถือหุ้นบริษัทสื่อ ขัดกฎหมาย โทษ 20 ปี

794

อดีตผู้พิพากษา ขี้มูล หัวหน้าอนาคตใหม่ถือหุ้นบริษัทสื่อ ฟังไม่ขึ้นบริษัทไม่ดำเนินกิจการ ระบุต้องขอเลิกบริษัท

นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาว่า กรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีหลักฐานของทางราชการว่า เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อนิตยสาร จึงต้องห้ามมิให้รับสมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย มาตรา 98 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 42 (3) ซึ่งบัญญัติว่า “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ”

ทั้งนี้บทบัญญัติของกฎหมายเขียนไว้ชัดเจน ผู้สมัครส.ส. ห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

…..การที่นายธนาธรอ้างว่าบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ไม่ได้ผลิตหนังสือพิมพ์แล้ว น่าจะไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพราะตราบใดที่บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ยังไม่จดทะเบียนเลิกบริษัทหรือจดทะเบียนเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยยกเลิกการประกอบกิจการเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ ก็ต้องถือว่าบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ยังประกอบกิจการอยู่และวัตถุสงค์ดังกล่าวก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกัน

หลังจากมีผู้ไปยื่นคำร้องต่อ กกต.ให้พิจารณาเรื่องนี้ มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของ กกต. กำลังขอเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว น่าเชื่อว่าคงไม่นานก็จะรู้ว่า กกต. มีความเห็นอย่างไร เพราะพยานหลักฐานเป็นเอกสารราชการจึงไม่ยากที่จะตรวจสอบ
คดีเช่นนี้มีโทษทั้งแพ่ง อาญา และตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วย สูงสุดคุก 20 ปี