สุลต่านบรูไนโต้กระแสต้านกม.ชารีอะห์’เราจะปฏิบัติเพื่อแสดงความเป็นมุสลิมทั้งโลกนี้และโลกหน้า’

2000

หลังบรูไนประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ ซึงมีบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดทางเพศอย่างรุนแรง รวมทั้งการลงโทษ เกย์ และคนผิดเพศ ได้เกิดปฏืกริยาตอบโต้จากชาวตะวันตก โดยดาราฮอลลีวู๊ดเรียกร้องให้บอยคอตสินค้าของบรูไน และล่าสุด ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ได้ออกมาเรียกร้องให้ยุติการใช้กฎหมายชารีอะห์ 

สุลต่าล ฮัจยีอัซซานัล โบเกียฮ์ สุลฎอนแห่งบรูไนดารุสลาม ทรงตอบโต้ชาติตะวันตก เกี่ยวกับการใช้กฎหมายชารีอะห์ (กฎหมายอิสลาม) ของประเทศบรูไน ดารุสลาม  โดยระบุว่า 

“ในประเทศของท่าน กล่าวกันว่ามีสิทธิเสรีภาพด้านแสดงความคิดเห็น เสรีภาพด้านสื่อ การนับถือศาสนาและอื่นๆ และนั่นคือสิ่งที่ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศของท่าน ถือเป็นระบบการเมืองการปกครอง อัตลักษณ์ประจำชาติและวิถีชีวิตของท่าน แต่ในประเทศของข้าพเจ้า เราปฏิบัติใช้วัฒนธรรมมลายูอิสลาม และระบบกษัตริย์ เราจะใช้ชารีอะห์(กฎหมายอิสลาม) อิสลามได้ปรากฎในรัฐธรรมนูญของเรา คืออัตลักษณ์ประจำชาติของเรา คือสิทธิและวิถีชีวิตของเราเช่นกัน เราอาจพบจุดอ่อนในกฎหมายและระบบการปกครองของท่าน และท่านอาจพบจุดอ่อนของเราเช่นกัน แต่บรูไนคือประเทศของเรา’สุลต่านซึ่งร่ำรวยที่สุดในโลก ระบุ

กษัตริย์บรูไน กล่าวว่า ในประเทศของท่าน ได้มีกฎหมายคุ้มครองชาวเกย์และกฎหมายอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับโลกของท่านที่ท่านอาศัยอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น เราก็มีสิทธิเช่นเดียวกับท่าน ที่จะปฏิบัติเพื่อแสดงความเป็นมุสลิมในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ที่เราเชื่อศรัทธา นี่คือประเทศมุสลิม ที่ต้องการปฏิบัติใช้กฎหมายอิสลาม

ทำไมท่านไม่เคยวิตกกังวลลูกหลานของท่าน ที่ถูกกราดยิงตามโรงเรียนต่างๆไม่เว้นแต่ละวัน ทำไมท่านไม่เคยวิตกกังวลว่า คุกในประเทศของท่านอาจมีขนาดไม่เพียงพอกับจำนวนนักโทษ ทำไมท่านไม่เคยวิตกกังวล กับสถิติอาชญากรรมที่พุ่งพรวดทุกวัน ท่านไม่เคยวิตกกังวลสถิติของผู้ฆ่าตัวตายและอัตราการทำแท้งของสตรีบ้างใช่ไหม
ท่านควรห่วงใยวิกฤติที่กำลังคุกคามประเทศของท่านมากกว่

เกือบทุกศาสนาปฏิเสธลัทธิ “รักร่วมเพศ” และปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลย พลันที่ท่านระแคะระคายว่าอิสลามและมุสลิมได้แสดงจุดยืนและใช้ความพยายามเพื่อปกปักษ์รักษาอิหม่าน(ความศรัทธา)ของพวกเขา ท่านรีบพิพากษา บอยคอตและตัดสินว่าเป็นความผิดพลาด โง่เขลาเบาปัญญา และไร้จริยธรรม

‘ข้าพเจ้าขอให้ท่านทบทวนในการแสดงความวิตกกังวลสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ การอนุญาตให้พลเมืองพกพาอาวุธร้ายแรงตามอำเภอใจ ไม่เป็นความผิดใช่ไหม การให้โอกาสแก่ทารกในครรภ์ลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย เป็นความผิดใช่ไหม การใช้ชีวิตตามลัทธิเซ็กส์เสรีที่สุ่มเสี่ยงกับโรคเอดส์ที่ทำลายล้างความต่อเนื่องของอนุชนรุ่นหลัง เป็นความผิดพลาดใช่หรือไม่’