กระหึ่มงานเมาลิด! ฝ่ายจัดหารางวัลทุ่ม 2 ล้านแจก 93 รางวัล

456

ฝ่ายจัดหารางวัลงานเมาลิดกลางฯ จัดรางวัลในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันกอรี การประกวดสุนทรพจน์ และอื่นรวม 93 รางวัล ใช้มากกว่า 2 ล้านบาท

นายณพจน์ หวังอับดุลเลาะห์ ประธานฝ่ายจัดหารางวัลงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 1440 เปิดเผยว่า ในการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 1440 ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2562 ฝ่ายจัดหารางวัลฯ ได้รับการสนับสนุนรางวัลจากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีเกียรติจำนวนมาก โดยได้จัดรางวัลไว้จำนวน 93 รางวัล มูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาท อาทิ

รางวัลกอรีรุ่นประชาชน (ชาย) ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้รางวัลพิเศษเดินทางไปทำอุมเราะห์ กอรีรุ่นประชาชน (ชาย) รองฯ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กอรีรุ่นประชาชน (ชาย) รับถ้วยรางวัลจาก รองฯ อันดับ 2 พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

กอรีรุ่นประชาชน (หญิง) ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ รางวัลพิเศษเดินทางไปทำอุมเราะห์ รองฯ อันดับ 1 รับถ้วยคุณนวลน้อย ผลทวี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา รองฯ อันดับ 2 รับถ้วย อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

รางวัลตอบปัญหาฟัรดูอีน (ชั้นกลาง) ชนะเลิศ รับถ้วยนายกประดิษฐ์ นิมา กรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลทดสอบสุนทรพจน์ซานาวีย์ รางวัลการทดสอบมุร็อตตั้ล รางวัลการทดสอบสุนทรพจน์ รางวัลการทดสอบคุตบะห์ รางวัลการทดสอบบทมุอัซซิน รางวัลการทดสอบบทสดุดีพระศาสดา รางวัลการแต่งกายถูกหลักการอิสลามรางวัลสำหรับร้านค้า และรางวัลสำหรับการแข่งขันฟุตบอล ระดับต่างๆรวม 93 รางวัล

โดยยอดเงินรางวัลโดยประมาณ ได้เงินรางวัลกิจกรรมต่าง ๆจำนวน 300,000 บาท ทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนจำนวน 250,000 บาท ทุนครูสอนศาสนาฟัรดูอีน (56 ทุน) จำนวน 560,000 บาท ทุนครูสอนศาสนาซานาวีย์ (27 ทุน) จำนวน 270,000 บาท ทุนผู้ดูแลมัสยิดฯ (โต๊ะเซี๊ยะห์) (19 ทุน)จำนวน 190,000 บาท
ทุนผู้ดูแลเยาวชนสถาบันศึกษาปอเนาะอันฮารุ้ลอูลูม จำนวน 30,000 บาทถ้วยรางวัลและของชำร่วย จำนวน 260,000 บาท ตลอดจนค่าพาหนะแก่ผู้ร่วมแข่งขัน จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ จำนวน 2,060,000 บาท