ปล่อยตัวอุสตาซมะรอบี หลังถูกกักในค่ายทหารนานนับเดือน

559

ปล่อยตัวอุสตาซมะรอบี อุสตาช อุสตาชโรงเรียนธรรมวิทยา หลังถูกควบคุมตัวนาน 34 วัน

เพจเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ Jasad โพสต์ข้อความระบุว่า ได้รับการประสานงานจากครอบครัว นาย มะรอบี บือแน โต๊ะอิหม่ามที่อ.ยะรัง ได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 และได้เดินกลับบ้านเมื่อเวลาประมาณ 17.00น.

นายมะรอบี บือแน ได้ถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยถูกควบคุมตัวไปจากบ้านพัก รวมวันเวลาที่ถูกควบคุมตัวทั้งสิ้น 34 วัน

นายมะรอนี ปัจจุบัน นาเป็นโต็ะอีหม่าม(ผู้นำศาสนา)บ้านบือแนจือแร ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และได้เป็น อุสตาซ(ครูสอนศาสนา) ที่โรงเรียน ธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

ข้อมูลเบื้องต้นจากครอบครัวนาย มะรอบี บือแน
#ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่าน