มุสลิมเชียงใหม่ละหมาดขอฝน ขอเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าประทานน้ำฝนแก้ภัยแล้ง-หมอกควัน

394

มุสลิมเชียงใหม่ละหมาดขอฝนแก้ปัญหาหมอกควัน หวังเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าประทานฝนแก้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน

วันที่ 6 เมษายน สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม มัสยิดดารุลบิร สันกำแพง ได้นำพี่น้องมุสลิมและสัปปุรุษ ร่วมกันละหมาดขอฝน เพื่อขอความเมตตา จากเอกองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาฯ ประทานน้ำฝน เพื่อแก้ไขบรรเทาสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ปัจจุบัน
โดยนายจินดา พงษ์มณี อิหม่ามมัสยิดดารุลบิร เป็นผู้นำละหมาด อ.ยะฟัร ศรีสมบัติ กล่าวคุตบะห์(เทศนาธรรม) และขอพร ขอความเมตตาให้พระผู้เป็นเจ้าประทานน้ำฝนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ หมอกควัน ในพื้นที่ โดยมีผู้เจ้าร่วมละหมาดในครั้งนี้กว่า 100 คน
ก็หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ จะทรงตอบรับการดูอาอฺขอพร ของบรรดาบ่าวผู้ต่ำต้อยที่มาร่วมกันขอการแก้ปัญหาจากพระองค์ บ่าวทั้งหลายไร้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการอนุม้ติของพระองค์ หากพระองค์ทรงประสงค์

การละหมาดขอฝนนั้น เมื่อเกิดแผ่นดินแห้งแล้ง ไม่มีฝนตก ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ให้มุสลิมทั้งหลายออกมาละหมาดขอฝนและการขอช่วยเหลือจาก อัลลอฮฺ ในสภาพผู้ต่ำต้อย ผู้นอบน้อม เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบี ศ๊อลฯ ให้กระทำ ในช่วงเวลาวิกฤติเรื่องหมอกควันของเมืองเชียงใหม่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าชาติพันธ์ไหน ศาสนาใด ก็หนีไม่พ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขอขอบคุณพี่น้องมุสลิมทุกท่านที่เข้าร่วมละหมาดขอฝนในครั้งนี้ และขอให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงตอบรับดูอาอฺการขอพรของพี่น้องในครั้งนี้ด้วยเทอญ…อามีน

มุสลิมเชียงใหม่นิวส์ /ชุมพล ศรีสมบัติ