นศ.ม.เจ้าพระยารับรางวัล TO BE NUMBER ONE ระดับทอง

116
นักศึกษาม.เจ้าพระยา รับรางวัล TO BE NUMBER ONE ผลงานระดับทอง ในะดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา


อาจารย์ภาคสกร รักกลัด
 ผู้อำนวยสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชมรม 
TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ชนะการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยจะเข้าสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา – ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม”