ม.44 ย้าย’บิ๊กโจ๊ก’ เป็นข้าราชการพลเรือน ประจำสำนักนายกฯ ทันที

1422

นายกรัฐมนตรี ใช้ ม. 44 โอนย้ายพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล เข้าทำเนียบนั่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดทางตรวจสอบมูลความผิด มีผลทันที

ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคระรักษความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน เรื่องแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนดกรอบอัตราชั่วคราว

โดยใหัพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม โอนย้ายจากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ที่ประชุม ครม. รับทราบการโอนย้าย ดังกล่าวแล้ว โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบคำถามในประเด็นนี้แต่อย่างใด โดยบอกมือให้กับนักข่าว ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันที

ขณะที่ภายหลัง การประชุม ครม. นายกรัฐมนตรีของทุกฝ่ายรอการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจาก กกต. ระบุขอเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติต้องกลับไปดูข้อกฎหมาย