พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชทานรางวัล ผู้ชนะการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน ณ มัสยิดกลางปัตตานี

1299
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชทานรางวัล ผู้ชนะการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน ณ มัสยิดกลางปัตตานี

 เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 เม.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โดยเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จัดงานมหกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี