แม่ทัพภาค4เคลียร์จบ! ทหารเลิกสอบทุจริตปอเนาะ ปล่อยดำเนินการตามระบบราชการ

2456

แม่ทัพภาคที่ 4 จับเข่าเคลียร์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนภาคใต้ ยกเลิกคำสั่งทหารตรวจปอเนาะ ให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามระบบ สร้างบรรยากาศสันติภาพ

ตามที่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์โต้ข่าวใส่ร้ายโรงเรียนเอกชน “ทุจริตเงินอุดหนุน” ฟ้องช่อง 7 สี ร้องแม่ทัพภาค 4 ย้าย “พล.ต.จตุพรฯ” ออกนอกพื้นที่ สร้างความสับสนวุ่นวาย “ขู่”ฟ้องศาลปกครองคุ้มครองโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใต้นั้น เมื่อวันที่ 16 เม.ย.62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี (บ้านกรงนก) ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนภาคใต้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ผู้บริหาร อาจารย์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหาทางออกร่วมกันอันจะนำมาซึ่งการเดินหน้าเสริมสร้างความมั่นคง นำสันติสุข/สันติภาพ กลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปโดยมีข้อสรุปในภาพรวมดังนี้

1.พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 สัญญาว่า จะยกเลิกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตนในโรงเรียนเอกชน โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นทหาร
2.การตรวจเงินอัดหนุนขอให้สำนักงานการศึกษาเอกชน(สช.)ใช้กฎหมาย/กฎระเบียบปกติธรรมดาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.นิติกรสช.จังหวัดยะลา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่างที่ให้โรงเรียนเอกชน ระหว่างหลักกฎหมายกับความเป็นจริงที่บางเรื่องไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายเพราะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น เรื่องการจ่ายเงินเดือนครูร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ต้องจ้างครูสองหลักสูตรแต่รัฐอุดหนุนเพียงหลักสูตรเดียวผ่านเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ซึ่งอาจจะต้องร่วมทำข้อเสนอแนะให้สอดคล้องทั้งหลักกฎหมายกับหลักปฏิบัติจากข้อชี้แจงดังกล่าว ทำให้แม่ทัพภาคที่4 พึ่งจะเข้าใจ
4.พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าพูดคุยสันติสุขฯ ให้ทัศนะในภาพรวมว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อการสร้างบรรยากาศหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยดังนั้นเวทีพูดคุยส่งผลดีในภาพรวมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขในภาพใหญ่
จากข้อสรุปทั้งหมดสร้างบรรยากาศที่ดีในภาพรวมระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับหน่วยความมั่นคง โดยนายขดดะรี บินเซ็น กล่าวว่า “ความเป็นจริงก่อนจะมีแถลงการณ์ของสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ต่อเรื่องนี้เมื่อวันที่8 เมษายนนั้น ขอชี้แจงว่า หลังจากคำสั่งเจ้าปัญหานี้(ที่213/62) ทางสมาคมได้พูดคุยกับพลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคำสั่งนี้ แต่ปรากฎว่าทางช่อง7 สีได้นำเสนอรายงานที่กล่าวหาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเมื่อวันที่2 เมษายน 2562  ซึ่งมองว่าขาดจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวโดยไม่นำเสนอข่าวอย่างรอบด้านเพราะเรื่องนี้มันเป็นมิติความมั่นคงและจะกระทบต่อกระบวนการสันติภาพ จชต.ดังนั้นทำให้สมาคมสมาพันธ์เราจึงจำเป็นต้องออกแถลงการณ์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาพรวม

นายขดดาหรี กล่าวว่า ความเป็นจริง ทางสมาคมไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกแต่ขอให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งเราอยู่ภายใต้สำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ การเข้าตรวจสอบก็ขอให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทุกสังกัด ไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้กฎหมายไทย และต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้นเมื่อแม่ทัพภาคที่ 4 รับประกันต่อหน้าตัวแทนสมาคมเรา ต่อหน้า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้และตัวแทนสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าจะยกเลิกคำสั่งด้วยวาจา ในคำสั่งนี้ซึ่งเรามองว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ใช้อำนาจไม่ปกติ เราก็จะไม่ยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามที่เป็นข่าวและสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ยินดีจะร่วมมือกับหน่วยความมั่นคงและทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพ อีกทั้งแก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมิติการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม”

สำหรับทะเบียนสมาคมสมาพันธ์ ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เลขที่ 04/2561

ข้อมูล
Shukur Dina

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
คณะทำงานสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
 [email protected]