กัญชาฮาลาลหรือไม่ ฟังอ.อาลี เสือสมิง เฉลย!!

2928

ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี ระบุ กัญชาหากนำมาเพื่อการรักษาโรค ถือว่า ฮาลาลสามารถใช้ได้ แต่ถ้าใช้สูบ ถือว่า เป็นยาเสพติดเป็นสิ่งต้องห้าม

อ.อาลี เสือสมิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการผลักดันกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ว่า กัญชาถ้านำมาสูบ ถือเป็นยาเสพติดไม่สามารถได้ แต่ถ้าเป็นน้ำมันสกัดเพื่อนำมารักษาโรค แบบนี้ถือว่า เป็นสมุนไพร ก็สามารถใช้ได้ หรือหากปลูกไว้ขายก็สามารถทำได้ แต่กรณีนี้จะต้องให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้วินิจฉัยเพื่อจุฬาราชมนตรีฟัตวาว่า กัญชาในทางการแพทย์ฮาลาลหรือไม่

‘ตอนนี้ยังไม่มีใครยื่นเรื่องมาขอให้วินิจฉัย แต่เดี๋ยวก็คงมีผู้ยื่นเรื่องเข้ามา ซึ่งคณะกรรมการฯจะได้นำช้อมูลมาเป็นข้อวินัจฉัยอีกครั้ง’ อ.อาลี กล่าว