คู่นี้เจอกันแน่!’อานัส ดาราฉาย-อาลี เสือสมิง’ 4 พ.ค.นี้รับรอมฎอน

1513

งานสำคัญที่ไม่ควรพลาด ‘รำลึก 72 ปี โรงเรียนธรรมดีฯ พบการบรรยยายธรรมจากอาจารย์ระดับกูรู อาลี เสือสมิง อานัส ดาราฉาย

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนธรรมดีนูรุ้ลอิสลาม(ตับลีคดินดาวารี) โดยคณะกรรมการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนดอกไม้จรเข้ขบ กำหนดจัดงานดื่มน้ำชาการกุศล ‘รำลึก 72 ปี โรงเรียนธรรมดีฯ’ เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษา เพื่อกิจการมูลนิธิฯและเทคอนกรีตสนามโรงเรียน ณ โรงเรียนธรรมดีนูรุ้ลอิสลาม(จรเข้ขบ) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 71-17 แขวงดอกไม้ ประเวศ กทม. ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 มีฮัจยีจีระวัฒน์ มินศรี เป็นประธานในพิธี นายศักดิ์ชัย (อาสมาน) อุ่นแอบ เป็นประธานจัดงาน

ภานในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนธรรมดีฯ การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน การบรรยายธรรม โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อาจารย์อาลี เสือสมิง อาจารย์อานัส ดาราฉาย อาจารย์ซีรอยยุดดีน นิมา การออกร้านของบรรดาศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชนดอกไม้จรเข้ขบ

ร่วมทำบุญเพื่อการศึกษาเยาวชน ให้เรียนรู้ด้านศาสนา เพื่อเป็นคนดีของสังคม