น้ำของ 2 ทะเลจะถูกแบ่งไม่มีวันผสมกัน ความอัศจรรย์ของผู้สร้าง

308

ระหว่างกุศลกรรมกับอกุศลกรรมไม่สามารถนำมาปนกันได้เหมือนดั่งแม่น้ำจากสองทะเล

น่านน้ำทั้งสองจะไม่มีวันได้ ผสมกันจนถึงวันกียามะห์ (วันสิ้นโลก)

ภาพจากช่องแคบยิบรอลต้า จุดแบ่งระหว่างแอฟริกา และยุโรป (มอรอคโคกับสเปน)

พระคัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้ว่า มีสิ่งขวางกั้นระหว่างทะเลทั้งสองที่มาบรรจบกัน และทะเลทั้งสองจะไม่สามารถรุกล้ำผ่านไปได้ พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่า:

พระองค์ทรงทำให้น่านน้ำทั้งสองไหลมาบรรจบกันระหว่างมันทั้งสองมีที่กั้นกีดขวาง มันจะไม่ล้ำเขตต่อกัน  (พระคัมภีร์กุรอาน, 55:19-20)

oznor

 

แต่เมื่อพระคัมภีร์กุรอานกล่าวถึงเรื่องราวระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม พระคัมภีร์มักจะกล่าวว่าจะมี “เขตหวงห้าม” โดยมีสิ่งขวางกั้นไม่ให้น้ำทั้งสองรวมกันได้ พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานดังนี้:

และพระองค์คือผู้ทรงทำให้ทะเลทั้งสองบรรจบติดกัน อันนี้จืดสนิทและอันนี้เค็มจัดและทรงทำที่คั่นระหว่างมันทั้งสอง และที่กั้นขวางอันแน่นหนา (พระคัมภีร์กุรอาน, 25:53)

ชมภาพทะเลและแม่น้ำ กฎธรรมชาติแห่งพระผู้สร้างโลก

สำนักข่าวมุสิมไทยโพสต์

ที่มา: Daud Bin Abdulrahman
ความจริงสูงสุด/การกำเนิด:ให้กำเนิด