สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนใต้แถลงเสียใจเหตุรุนแรงศรีลังกา เรียกร้องยึดสันติ

174

สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้แถลงการณ์แสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่ศรีลังกา

21 เมษายน 2562 โลกได้รับข่าวเศร้าอีกครั้ง จากข่าวระเบิดในศรีลังกาโดย ยอดผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากนับร้อยคน
สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ รู้สึกห่วงใยต่อสถานการณ์ในประเทศศรีลังกา ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งเลวร้ายครั้งหนึ่งของประเทศ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ทั้งศาสนาและสามัญร่วมพัฒนาสังคมผ่านการศึกษาแก่เยาวชน ส่งเสริมให้ผู้คนมีความเคารพและให้เกียรติในความเป็นมนุษย์และความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของมนุษย์

ดังนั้นสมาคมจึง ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียของทุกผู้ทุกนามในเหตุการณ์ครั้งนี้ ร่วมประณามผู้กระทำในฐานะอาชญากรโลก โดยที่การสูญเสียครั้งนี้ค้านกับหลักมนุษยธรรม ในความเป็นประชาชาติเดียวกัน ค้านกับหลักศาสนธรรมที่คอยสอนเราตลอดถึงความเมตตาธรรม ที่สำคัญมันค้านกับหลักการอิสลามอันบริสุทธิ
ดังที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ความว่า
“แท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยมิใช่ทดแทนอีกชีวิตหนึ่ง หรือมิใช่เนื่องจากบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้ว ก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวล”
ซูเราะฮฺมาอีดะฮฺ โองการที่ 34
ในขณะพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ส่งศาสนทูตมุฮัมมัดเพื่อเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะฮฺอัลอันบิยาอฺ โองการที่ 107 ความว่า

และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย” และศาสนฑูตทรงตรัสเช่นเดียวกันว่า

“ตัวฉันเองได้ถูกส่งมาเพื่อทำให้จรรยาบรรณที่สูงส่งนั้นสมบูรณ์ยิ่ง”

สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
23/4/2562