จำคุกทักษิณ 3 ปีคดีเอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้พม่า

182

ศาลสั่ง จำคุกทักษิณ ชินวัตร 3 ปี คดีเอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้พม่า ซื้อของจากบนิษัทในเครือ

สำนักคดีสำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่ข้อมูลระบุว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำที่ อม.3/2551
คดีหมายเลขแดงที่ อม.4/2551
ระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแห่งรัฐ (คตส.) โดย คณะกรรมการ ป.ป.ช. โจทก์ นายทักษิณ ชินวัตร จำเลย กรณีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (exim bank) อนุมัติเงินกู้สินเชื่อจำนวน 4,000 ล้านบาท แก่รัฐบาลสหภาพพม่า โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุน เพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น

ศาลมีคำพิพากษา วันที่ 23 เมษายน 2562 พิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 (เดิม) ให้จำคุก 3 ปี

ที่มา : สำนักคดีสำนักงาน ป.ป.ช.