เจอแล้ว!กกต.แจ้งข้อหา’ธนาธร’ถือหันบริษัทสื่อขัดกม.เลือกตั้ง

133

กกต.แจ้งข้อหา’ธนาธร’ถือหุ้นบริษัทสื่อ ขัดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

23 เม.ย.62- คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยมติ แจ้งข้อกล่าวหานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีครอบครองหุ้นสื่อ  โดยระบุว่า ด้วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้ร้องว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(3) และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 42(3) อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการพนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-20025000

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยมอบหมายให้เลขาธิการกกต.เป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. พ.ศ.2560 มาตรา 43 และระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ข้อ 64 และให้ดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไป

ทั้งนี้ตามข้อกล่าวหาข้างต้น นายธนาธร มีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา.