พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย พระบรมวงศานุวงศ์

1144

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย พระบรมวงศานุวงศ์


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระโสทรเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา และเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา และเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา และเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์