ผลดีสารพัดต่อสุขภาพของการถือศีลอด

275

เดือนรอมฎอนของอิสลาม พ.ศ.2562 ได้เริ่มในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม ทางการแพทย์ถือว่าการถือศีลอดของมุสลิมทุกวันตลอดเดือนรอมฎอนเป็นการอดอาหารช่วงสั้น มีงานวิจัยทางการแพทย์มากมายกล่าวถึงผลดีต่อสุขภาพของการอดอาหารลักษณะนี้

สถาบันยืดอายุมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (USC Longevity Institute) โดย ดร.วอลเตอร์ ลองโก (Valter Longo) และทีมงานทำวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Cell Stem Cell กลางปี 2559 ให้ข้อสรุปว่าการอดอาหารช่วงสั้นๆช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของหนูทดลองที่เสื่อมลงหลังได้รับเคมีบำบัดให้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง โดย ดร.ลองโกและทีมงานพบว่าหากให้หนูทดลองที่ได้รับเคมีบำบัดทำการอดอาหารช่วงสั้นๆ ผลคือสเต็มเซลล์ในไขกระดูกถูกกระตุ้นให้สร้างสารภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นแสดงว่าการอดอาหารช่วยลดปัญหาของการทำเคมีบำบัดได้

ข้อดีในเรื่องการอดอาหารช่วงสั้นๆนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เพิ่มภูมิต้านทานยังพบเพิ่มเติมด้วยว่าหนูที่ได้รับเคมีบำบัดที่อดอาหารช่วงสั้นๆเอนไซม์ PKA ในร่างกายลดลง สารกึ่งฮอร์โมน ดังเช่น IGF-1 ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการเร่งเมแทบอลิซึมช่วงการเจริญเติบโตมีปริมาณต่ำลง การลดลงของสารสองตัวนี้ในงานการศึกษาชิ้นอื่นๆของทีมงานวิจัยกลุ่มนี้เคยให้ข้อสรุปมาแล้วว่ามีผลทำให้มีอายุขัยเพิ่มขึ้น กลไกเร่งการแก่ลดลง แต่เดิมเคยเชื่อกันว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดหากอดอาหารอาจเป็นผลเสียเนื่องจากร่างกายต้องการพลังงานและสารอาหาร งานวิจัยของ ดร.ลองโกให้ข้อสรุปว่าหากอดอาหารอย่างถูกต้องแทนที่จะเป็นผลเสียกลับเป็นผลดีว่ากันอย่างนั้น

เคยมีงานวิจัยทางการแพทย์และโภชนาการออกมามากมายว่าการอดอาหารช่วงสั้นๆซึ่งมีหลายวิธี ดังเช่น การอดอาหารแบบ 5:2 หรือกินอาหารปกติ 5 วันและอดอาหารช่วงสั้นๆ 2 วันในหนึ่งสัปดาห์ ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมาก โดยเป็นวิธีที่ช่วยลดน้ำหนักตัวได้ดี ทำให้ไขมันในพุงที่ก่อปัญหาต่อสุขภาพลดปริมาณลง ทำให้ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวสูงเกินไปอย่างเช่นผู้ที่เป็นโรคอ้วนลดน้ำหนักตัวได้ดีขึ้น สุขภาพที่เสื่อมถอยลงจากไขมันในร่างกายที่มีมากเกินไปได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ผลคือสุขภาพพัฒนาขึ้น

งานวิจัยในมนุษย์เมื่อนานกว่ายี่สิบปีมาแล้วทำโดยทีมแพทย์ทหารบกกองทัพอิสราเอลพบว่าการอดอาหารช่วงสั้นๆในแนวทางการถือศีลอดแบบมุสลิมในเดือนรอมฎอนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ระดับไขมันเอชดีแอลที่ให้ผลดีต่อสุขภาพมีปริมาณเพิ่มขึ้น งานวิจัยจากโรงพยาบาลในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษยังพบอีกว่าการอดอาหารในเดือนรอมฎอนของมุสลิมนอกจากจะไม่ก่อปัญหาให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาเป็นปกติแล้วยังมีผลทำให้ภาวะเบาหวานดีขึ้นอีกต่างหาก นี่คือข้อดีของการอดอาหารช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเราควรรู้ไว้

Dr.winai dahlan