ประโยชน์ต่อสุขภาพของการอดอาหารแบบรอมฎอนและถือศีลอดสุนัต

131

ประโยชน์ต่อสุขภาพของการอดอาหารแบบรอมฎอนและอดเป็นช่วงแบบท่านนบี

มุสลิมทั่วโลกที่อยู่ในวัยศาสนภาวะ ได้ถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน การถือศีลอดหรืออดอาหารเช่นนี้มีแพทย์และนักวิจัยจำนวนมากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจึงนำไปดัดแปลงเพื่อให้คนทั่วไปได้ปฏิบัติ ดังเช่