ชาวรือเสาะนับ 1,000 ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

45

พสกนิกรอําเภอรือเสาะกว่า 1,000 คนร่วมพิธีถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ที่ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษสัมพันธ์ นายอำเภรือเสาะเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมทั้งนําเหล่าข้าราชการ ประชาชนและจิตอาสาแต่งกายเสื้อสีเหลือง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 1,000 คน ในระหว่างพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถานปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระเทศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล ลำดับต่อมา เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ / นราธิวาส