อุสตาซซุกรี ฮารี ลาออกจากหัวหน้าคณะเจรจาสันติภาพมาราปัตตานี

175

อุสตาซ ชุกรี ฮารี ลาออกจากการเป็น หัวหน้าคณะเจราจาสันติภาพของมาราปาตานี โดยไม่ให้เหตุผลการลาออกระบุ ได้ทำหน้าที่อย่างดีแล้ว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายชุกรี ฮารี ได้ทำหนังสือถึงนายอาวัง ญาบัต ประธานมาราปาตานี Majlis Syura Fathoni เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าเจรจา/พูดคุยสันติภาพ ของ Malis Syura Fathoni

โดยมีรายละเอียดระบุว่า 1. ตั้งแต่ก่อตั้งมารา ปาตานี ได้มีการมอบหมายหน้าที่และความไว้วางใจให้กระผม : อุสตาซชุกรี ฮารี เป็นหัวหน้าคณะเจรจา/พูดคุยสันติภาพ ของ มาราปาตานี ที่เจรจา/พูดคุยกับรัฐบาลไทย เพื่อการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงมายาวนานในฟาฏอนี ซึ่งกระผมได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างดี Alhamdulillah(คำสรรเสริญต่อพระเจ้า)

2. ด้วยเหตุนี้ กระผมจะขอวางมือ(ลาออก)จากตำแหน่งดังกล่าว มีผลบังคับใช้ วันพุธที่ 17เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช1440 (ตรงกับวันที่พระเจ้าประทานคัมภีร์อัลกุรอาน) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ.2562) ด้วยความเคารพนับถือ ลงชื่อ อุสตาซชุกรี ฮารี หัวหน้าตัวแทนคณะเจรจา/พูดคุยสันติภาพ – Majlis Syura Fathoni

หมายเหตุ Majlis Syura Fathoni ตัวเขียนมลายูอักษรยาวีหรือ Majlis Syura Patani ตัวเขียนมลายูอักษรรูมี หรือโรมัน จะใช้คำว่า หรือชี่อย่อว่า Mara Patani หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Patani Consultative Council (PCC)

Crฉพ.อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ [email protected]