โอนสำเร็จ! กรมที่ดินมอบโฉนดที่ดิน 12 แปลงให้มัสยิดกุฎีช่อฟ้า

912

ที่ดินมัสยิดกุฎีข่อฟ้า มัสยิดเก่าแก่หลายร้อยปี มีปัญหาการโอนโฉนดจากผู้บริจาคให้เป็นของมัสยิด หลายฝ่ายได้เข้าช่วยเหลือจึงประสบความสำเร็จ มีการโอนจำนวน 8 แปลง และมีผู้บริจาคใหม่อีก 4 แปลง

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 62 ที่มัสยิดกุฎีช่อฟ้า ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการฯ พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน อดีตประธานคมช. และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครั้งนี้

ชุมชนคลองตะเคียน เป็นชุมชุนมุสลิมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา โดยส่วนหนึ่งอพยพมาจากอาณาจักรสุโขทัย ต่อได้มีมุสลิมจากชนชาติต่างๆ เข้ามามาทำมาค้าขาย บุคคลสำคัญคือ เช็ต อะหมัด ที่ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรก
อิหม่ามฮาซัน ฮานาฟี อิหม่ามมัสยิดกุฎีช่อฟ้า กล่าวว่า มัสยิดกุฎีชอฟ้าได้ก่อสร้างมาหลายร้อยปี โดยมุสลิมผู้ศรัทธาได้บริจาคที่ดินสำหรับการก่อสร้างมัสยิด และส่วนหนึ่งเป็นกุโบร์(สุสาน) ซึ่งตามหลักอิสลาม การบริจาคด้วยปากเปล่าก็ถือว่า บริจาคได้สำเร็แล้ว ซึ่งต่อมามีปัญหาที่ดินบางแปลงไม่มีเอกสารสิทธิ์ และที่ดินบางแปลงก็ไม่ได้โอนให้มัสยิด กรมที่ดินจึงให้การช่วยเหลือโดยการออกเอกสารสิทธิ์ให้อย่างถูกต้อง และทายาทของเจ้าของที่ดินที่โอนให้กับมัสบิด โดยการประสานงานของนายพีรพจน์ เมธาพงษ์บริบูรณ์ ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญให้การโฉนดที่ดินของมัสยิดประสบความสำเร็จ

โดยในวันนี้ มีการมอบโฉนดที่ดินจำนวน 12 แปลง จำนวน 8 แปลง เป็นที่ดินที่มีปัญหา และ 4 แปลงจากผู้บริจาคให้กับมัสยิด

นายอารีย์ วงศ์ อารยะห์ อดีตรมว.มหาดไทย กล่าวว่า คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศฯ เห็นปัญหาของที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศ จึงให้การช่วยเหลือดูแล เพราะการโอนที่ดินให้กับมัสยิดมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ ขอแสดงความยินดีกับมัสบิดกุฎีช่อฟ้า ที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้

พล.อ.สนธิ บุณยรักลิต อดีตรองนายกฯ กล่าวว่า นอกจ่กปัญหาเรื่องของที่ดินมัสยิดแล้ว อยากฝากมุสลิมเรา 2-3 ข้อ คือ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ที่เราจะต้องสร้างฐานะขึ้นมาให้ทัดเที่ยมกับคนอื่นให้ได้ รวมทั้ง ปัญหาความขัดแย้งที่จะต้องช่วยกันลดให้ได้

ด้าน​นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินรวม 12 แปลง ครั้งนี้ ถือเป็นผลแห่งความสำเร็จมาจากโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของกรมที่ดินจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน ทุกศาสนา พร้อมกับจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร และเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดในพื้นที่ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ในการดำเนินการขอโฉนดที่ดินให้มัสยิด ซึ่งมัสยิดกุฎีช่อฟ้าได้รับการออกโฉนดตามโครงการดังกล่าวรวม 8 ฉบับ และได้รับบริจาคเพิ่มอีก 4 ฉบับ รวม 12 ฉบับ ถือเป็นความสำเร็จที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนตำบลตลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง และของมัสยิด หลังจากพักอยู่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้มานานหลายร้อยปี

ด้านนายพีรพจน์ เมธาพงษ์บริบูรณ์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินการมาตั้งปี 2556

โครงการการโอนที่ดินให้กับมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อแก้ปัญหาให้กับมัสยิดทั่วประเทศ ที่มีปัญหาเรืองเอกสารสิทธิ์ มีการบริจาคที่ดินให้กับมัสยิด แต่ไม่มีการโอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีปัญหาอยู่ทั่วประเทศ การโอนที่ดินให้กับมัสยิดต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เพราะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน โดยต้องประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหา

สำหรับที่ดินของมัสยิดกุฎีช่อฟ้า มีปัญหามียาวนาน ต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควรจึงประสบความสำเจ็จ จึงขอขอบคุณอธิบดีกรมที่ดิน รองอธิบดี และสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการจนแล้วเสร็จ โอนที่ดินเป็นของมัสยิด และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และขอบคุณสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการทำงานของคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศ ฯ’ นายพีรพจน์ กล่าวหมายเหตุ จากนิตยสาร Mtoday ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562