นายกฯประยุทธ์ กล่าวกับพี่น้องมุสลิม ‘รอมฎอน’เดือนพิสูจน์ศรัทธา งานเลี้ยงสุดคึกคัก

515

คึกคัก! นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด พี่น้องมุสลิมเดือนรอมฎอน

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม ที่โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพ ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1440 โดยมี จุฬาราชมนตรี เอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้นำศาสนา และพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมประมาณ 350 คน

นายกรัฐมนตรี กล่าวเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1440 ตอนหนึ่งว่า  เดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทาน พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิต และประพฤติตนตามหลักศาสนบัญญัติ สำหรับพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่าน ซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน มีความสำคัญอย่างยิ่งที่พี่น้องมุสลิมได้พิสูจน์ศรัทธาอันเข้มแข็ง และแสดงความเคารพในพระผู้เป็นเจ้า ได้ฝึกความมั่นคงทางจิตใจและร่างกาย ด้วยการถือศีลอด การละเว้นอบายมุขทุกประเภท และยึดมั่นในการทำความดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์งอกงามด้วยคุณธรรม ส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในโอกาสอันเป็นมงคลในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 นี้ ใคร่ขอพรอันประเสริฐจากองค์พระผู้อภิบาลได้โปรดประทานความผาสุกและสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แด่พี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านและประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

จากนั้น เอกอัคราชทูโมร็อคโค ผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี และขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับเดือนรอมฎอน

นายอาศิส พิทักษ์คุมพบ จุฬาราชมนตรี กล่าวขอบคุณและขอพระ (ดุอาอ์) ให้นายกฯ ประสบความสำเร็จ  นายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกแด่จุฬาราชมนตรี และเดินทักทายผู้ร่วมงาน และร่วมรับประทานอาหารก่อนเดินทางกลับ

fbt

fbt