ประกาศตัว ออกจากอิสลาม ที่แท้มาจากปัญหานี้

62255

เรื่องราวของหนุ่มยี่งอ นราธิวาส ที่ประกาศตัวออกจากอิสลาม หลังจากมีข่าวออกไป ทางครอบครัว ได้พูดคุยทำความเข้าใจ และต่อมาเป็นที่รับทราบกันว่า เขามีปัญหาทางสมอง

เรื่องราวของหนุ่มยี่งอ นราธิวาส ที่ประกาศตัวออกจากอิสลาม หลังจากมีข่าวออกไป ทางครอบครัว ได้พูดคุยทำความเข้าใจ และต่อมาเป็นที่รับทราบกันว่า เขามีปัญหาทางสมอง