กษัตริย์ซัลมาน เปิดพระราชวัง’เลี้ยงละศีลอด’ อิหม่ามมัสยิดฮารอมและนักวิชาการ

283

กษัตริย์ซัลมาน แห่งซาอุดิอารเบีย ทรงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารละศีลอด อิหมามมัสยิดอัลฮารอม ชัยค์ อับดุลเราะห์มาน และบรรดานักวิชาการ

วันที่ 26 พฤษภาคม กษัตริย์ซัลมาน แห่งซาอุดิอารเบีย ทรงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารละศีลอด อิหมามมัสยิดอัลฮารอม ชัยค์ อับดุลเราะห์มาน อัซ สุดัยส์ ชัยค์บาลิละฮ์ ชัยค์ ก็อมดี ชัยค์ ฮุมาอิด รวมทั้งมกุฏราชกุมารแห่งดูไบ มุอัซซิน และบรรดาคณาจารย์ นักวิชาการ อุลามาอฺ ที่พระราชวัง ซอฟา