รู้จักมุสลิมจีน หลากหลายเผ่าพันธุ์ มากกว่าอาหรับหลายประเทศ

918

จีนมีประชากรมุสลิมมากแค่ไหน?

จากตัวเลขอย่างเป็นทางการของจีน ปัจจุบันประเทศจีนมีชาวมุสลิมจำนวนประมาณ 20 ล้านคนเศษ จากจำนวนประชากรทั้งหมด 1,300 ล้านคน ถือเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.5 ของประชากรประเทศจีน

ชาวมุสลิมในประเทศจีนมีสีสันมาก ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ หลายภาษา มีความหลากหลายยิ่งกว่ามุสลิมประเทศใดๆ ในโลก ในขณะที่มุสลิมในประเทศซาอุดิอารเบียประกอบไปด้วยชาวอาหรับซาอุดิฯ ส่วนใหญ่ หรือในตุรกีส่วนใหญ่เป็นชาวเติร์ก ชาวมุสลิมในจีนกลับประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆ ถึง 10 ชนชาติ ได้แก่ หุย (Hui) อุยเกอร์ (Uyghur)คาซัก (Kazahs) เคอร์จิซ (Kyrgyz) ซาลาร์ (Salar) ทาจิก (Tajik) ตาตาร์ (Tatar) ตงเซียง (Dongxiang) เปาอัน (Bao’an) และ อุซเบก (Uzbek) ทั้งวัฒนธรรมประเพณีก็แตกต่างกัน เป็นที่ที่น่าทึ่งที่สุดในโลก

ชาวมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขา และแอ่งทะเลทรายแถบตะวันตกเฉียงเหนือ ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยเกอร์ (The Xinjiang Uygur Autonomous Region) เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย (The Ningxia Hui Autonomous Region) นอกจากนี้ชาวหุยอาศัยอยู่ในที่ราบภาคกลางแถบแม่น้ำเหลือง กันซู่ (Gansu), ชิงไห่ (Qinhai), เหอหนัน (Henan), เหอเป่ย (Hebei), ซันตง (Shandong), มณฑลยูนนาน (Yunnan) ทางตะวันตกเฉียงใต้ ในเมืองใหญ่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีน รวมทั้งเกาะไหหลำ (Hainan)

จากสถิติของสมาคมอิสลามแห่งประเทศจีน (Chinese Islamic Association) ระบุว่า ประเทศจีนมีโต๊ะอิหม่ามแบบเต็มเวลา (ที่ได้รับเงินเดือน) จำนวนกว่า 40,000 คน และมีจำนวนสุเหร่าที่กระจายตัวในหัวเมืองต่างๆ ถึงกว่า 23,000 แห่ง

มีข้อมูลแยกแยะด้วยว่า ใน กรุงปักกิ่ง (Beijing) มีชาวมุสลิม 200,000 คน และสุเหร่าสำคัญ 32 แห่ง
เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) มีชาวมุสลิม 120,000 คน และสุเหร่าสำคัญ 1 แห่ง
นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) มีชาวมุสลิม 70,000 คน และสุเหร่าสำคัญ 7 แห่ง
นครกว่างโจว (Guangzhou) มีชาวมุสลิม 60,000 คน และสุเหร่าสำคัญ 6 แห่ง
นครซีอาน (Xian) มีชาวมุสลิม 50,000 คน และสุเหร่าสำคัญ 11 แห่ง
นครเฉิงตู (Chengdu) มีสุเหร่าสำคัญ 9 แห่ง
เมืองกุ้ยหลิน (Guilin) มีสุเหร่าสำคัญ 6 แห่ง
นครคุนหมิง (Kunming) มีสุเหร่าสำคัญ 6 แห่ง
นครลาซ่า (Lhasa) มีสุเหร่าสำคัญ 3 แห่ง
นครอูหลู่มู่ฉี (Ulumqi) มีสุเหร่าสำคัญ 9 แห่ง

ชาวมุสลิมในประเทศจีนแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มเตอร์กิช พูดภาษาเตอร์กิช ใช้ตัวอักษรอารบิก และกลุ่มที่เป็นชาวจีนพูดภาษาแมนดารินหรือจีนกลางเหมือนชาวจีนทั่วไป

กลุ่มเตอร์กิช หรือเรียกว่า พวกซินเจียง (Xinjiang Muslims): กระจายอยู่ในเขตต่างๆ ดังนี้

อุยเกอร์ (อุยกูร) 9.9 ล้านคน
คาซัก 1.5 ล้านคน
เคอร์จิซ 200,000 คน
ทาจิก 50,000 คน
อุซเบก 20,000 คน
ตาร์ตาร์ 6,000 คน
รวมชาวมุสลิมกลุ่มเตอร์กิช 11.67 ล้านคน

2.ชาวจีนที่พูดภาษาแมนดาริน หรือ ชาวจีนมุสลิม (Inland Muslims/Chinese-speaking Muslims/ Sino-Muslims): กระจายอยู่ในที่ต่างๆ ดังนี้

หุย 11 ล้านคน
ตงเซียง 520,000 คน
ซาลาร์ 120,000 คน
เปาอัน 20,000 คน

ชาวฮั่นที่เปลี่ยนมานับถืออิสลาม ประมาณ 50,000~60,000 คน (ชาวฮั่นที่เปลี่ยนมานับถืออิสลามก่อนปีค.ศ.1949 ถูกจัดให้เป็นชาวหุย แต่พวกที่รับอิสลามหลังปีค.ศ.1949 ยังถือเป็นชาวฮั่นแม้ว่าบางส่วนอาจเปลี่ยนเชื้อชาติจากฮั่นมาเป็นหุยบ้างแล้ว)
รวมชาวมุสลิมกลุ่มที่พูดภาษาแมนดาริน 11.64 ล้านคน
รวมประชากรชาวมุสลิมในประเทศจีนทั้งหมด 23.31 ล้านคน