ผู้บริหารไอแบงก์ลุยปัตตานี จะนะ สงขลาร่วมกิจกรรม ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ

27

ผู้บริหารไอแบงก์ลุยปัตตานี จะนะ สงขลา ให้โอวาทผู้จัดการเขต พร้อมร่วมกิจกรรม ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

นายวุฒิช