ผู้บริหารไอแบงก์ลุยปัตตานี จะนะ สงขลาร่วมกิจกรรม ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ

122

ผู้บริหารไอแบงก์ลุยปัตตานี จะนะ สงขลา ให้โอวาทผู้จัดการเขต พร้อมร่วมกิจกรรม ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ให้โอวาทและให้กำลังใจผู้จัดการเขต ผู้จัดการสาขาและพนักงาน ในพื้นที่ สาขาโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สาขาจะนะ และสาขาสงขลา ก่อนเข้าพิธีเปิดโครงการ ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา โดยมี ผู้จัดการเขตสงขลา ผู้จัดการเขตปัตตานี และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา