บรรยากาศคึกคัก!! ชาวมุสลิมยะลา ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ร่วมฉลองวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรี

207

วันนี้ (31 พ.ค. 62) บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงใกล้วันฮารีรายอของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่สถานีรถไฟยะลา ได้มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางมาพร้อมครอบครัว บุตรหลาน ญาติพี่น้อง รอโดยสารรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวันฮารีรายอกับครอบครัวกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟยะลาคอยดูแลอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้บริการโดยสารรถไฟกลับภูมิลำเนา โดยในช่วงใกล้เทศกาลรายอจะมีพี่น้องชาวมุสลิมที่ทำงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มทยอยเดินทางไป-กลับ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวนมาก

สำหรับเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่พี่น้องชาวมุสลิมจะถือศีลอด ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา และในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สำนักจุฬาราชมนตรีได้กำหนดให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ในเวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าโดยพร้อมกัน เพื่อประกาศวันที่ 1 เดือนเซาวาล หรือวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งชาวมุสลิมก็จะร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจด้วยการละหมาดพร้อมกัน และเฉลิมฉลองวันฮารีรายอในวันดังกล่าว