บั้งไฟหนองบัวลำพู ระเบิดตูมสนั่น ตาย 1 เจ็บ 13

97

ได้เกิดเหตุ บั้งไฟระเบิดใส่ประชาชนมีผู้บาดเจ็บ13 คน เสียชีวิตที่เกิดเหตุ 1ราย ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2 มิ.ย.62 เวลาประมาณ 17.00 น.ได้เกิดเหตุ บั้งไฟระเบิดใส่ประชาชนมีผู้บาดเจ็บ13 คน เสียชีวิตที่เกิดเหตุ 1ราย ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้อยู่ในเหตุการณ์ ให้การว่ากำลังล้างทำความสะอาด เกิดจากการเสียดสีเกิดความร้อน ระหว่างล้าง ทำให้บั้งไฟวิ่งใส่คนที่กำลังรอชม ที่ฐานจุดบั้งไฟหนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ อำเภอโนนสังจ.หนองบัวลำภู เบื้องต้นเสียชีวิต 1บาดเจ็บ13ราย
Cr.ตะหลิวกู้ภัยนเรศวร
Cr.เมฆา ผลสำเร็จ