ชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมอ.(ชศมอ.) อนุมัติเงินช่วยครอบครัว’มะลิวัลย์’ เป็นอัมพฤกษ์ 2 สามี-ภรรยา

400

ชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมอ.(ชศมอ.) อนุมัติเงินช่วยครอบครัว’มะลิวัลย์’ เป็นอัมพฤกษ์ 2 สามี-ภรรยา พร้อมมีอาสาสมัครไปช่วยสร้างห้องน้ำ

ตามที่ Mtoday ได้เสนอข่าว นายเพิ่มพูน (บุญเลา