มอเตอร์ไซด์ฮัจย์ จากมาเลย์ ออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าแม่สอด รอนแรม 40 วันถึงมักกะห์

1214

คณะผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยทางรถมอเตอร์ไซด์ จากประเทศมาเลเซีย เดินทางถึงกรุงเทพฯ ก่อนมุ่งหน้าไปแม่สอด เข้าพม่า