ชาวสุรินทร์ ร่วมกันบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)กันอย่างคึกคัก

33

 

วันนี้(14 มิ..62) ที่หน่วยงานคลังเลือด ชั้น 2 ตึกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์  ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์จำนวนมาก เข้าร่วมบริจาคโลหิตวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ซึ่งเป็นวันระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย เขาเป็นผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก และยังเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก โดยปีนี้ดำเนินงานภายใต้คำขวัญ “Safe blood for all” “โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” ซึ่งนอกจากจะเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตแล้ว ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน ซึ่งจะส่งผลทำให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ และเป็นการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกให้ได้ 100 % ภายในปี ค.ศ.2020 โดยมีนพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วย นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และ สมาชิกเหล่ากาชาด เข้าให้กำลังใจและขอบคุณผู้ใจบุญที่มาร่วมบริจาคโลหิตในวันสำคัญนี้

หลังจากนั้น นางรวงทอง  มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางต่อมารับบริจากโลหิตที่ สถานที่ด้านหน้าโกดังเมย์ค้าส่ง  พร้อมกับมอบประกาศให้แก่ผู้บริจาคโลกหิตอีกด้วย

การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้   สหพันธ์สภากาชาดสากล องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันบริจาคโลหิตโลกเพื่อเป็นการลำรึกถึง นายคาร์ล แลนด์  สไตเนอร์  ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอ บี โอ เป็นครั้งแปรกและได้รับรางวัลโนโบลสาขาสรีรวิทยา  และโลหิตที่ได้รับบริจาคในวันนี้ทางโรงพยาบาลสุรินทร์จุเก็บไว้ในคลังเลือกเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสุรินทร์มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลสูง มีความพร้อมในทุกๆด้าน และในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยหัวใจ ซึ่งผุ้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดในปริมาณที่มาก และขณะนี้ปริมาณการจัดหาเลือดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยในรอบปีที่ผ่านมาคลีงเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ สามารถจัดหาเลือดได้จำนวน 29,018 ยูนิตเท่านั้น เมื่อเทียบกับประมาณความต้องการที่ใช้ไปจำ 31,864 ยูนิต ทำให้ต้องขอสนับสนุนจากศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติและโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาล จึงเป็นต้องรณรงค์ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำ ซึ่งบริจาคได้ทุก 3 เดือน ณ หน่วยงานคลังเลือด จุดรับบริจาคโลหิต สถานีกาชาด เป็นต้น เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อการรักษาและช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์