แชร์มั่ว! ตูนีเซียบังคับชายมีเมีย 2 คน ตรงกันข้ามกฎหมายห้ามมีเกิน 1 คน

6202

แชร์มั่ว! ตูนีเซียบังคับชายมีเมีย 2 คน ตรงกันข้าม กฎหมายกำหนดชัดมีเมียได้คนเดียว ฝ่าฝืนมีบทลงโทษชัดเจน ผู้หญิงเคยออกมาเรียกร้องให้แก้กฎหมายมีเมียได้หลายคน

วันที่ 16 มิ.ย. ตามที่มีการแชร์ข้อมูลว่า ประเทศตูนีเซียออกกฎหมายบังคับให้สามีแต่งงานกับภรรยา ไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไป ช