แชร์มั่ว! ตูนีเซียบังคับชายมีเมีย 2 คน ตรงกันข้ามกฎหมายห้ามมีเกิน 1 คน

7963

แชร์มั่ว! ตูนีเซียบังคับชายมีเมีย 2 คน ตรงกันข้าม กฎหมายกำหนดชัดมีเมียได้คนเดียว ฝ่าฝืนมีบทลงโทษชัดเจน ผู้หญิงเคยออกมาเรียกร้องให้แก้กฎหมายมีเมียได้หลายคน

วันที่ 16 มิ.ย. ตามที่มีการแชร์ข้อมูลว่า ประเทศตูนีเซียออกกฎหมายบังคับให้สามีแต่งงานกับภรรยา ไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไป ชายใดฝ่าฝืนมีโทษจำคัก 2 ปี และหากภรรยาห้ามสามีจะติดคุก 1 ปี และรัฐจะเป็นผู้ดูแลสวัสดิการนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่า ตูนีเซียได้ออกกฎหมายกำหนดผู้ชายมีภรรยาได้ 2 คนแต่อย่างใด ตรงกันข้ามตูนิเซียประเทศในแอฟริกาตอนเหนือ เป็นประเทศมุสลิมประเทศเดียว ที่กฎหมายครอบครัว ที่ออกมาเมื่อ 1957 กำหนดห้ามผู้ชายมีภรรยาหลายคน และมีบทลงโทษชัดเจน (In current times, Tunisia is still one of the very few predominantly Islamic nations that has legally banned polygamy.)

เมื่อเดือนมกราคม 2019 ที่ผ่ารมามีผู้หยิงตูนีเชีย เดินขบวนเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน เพื่อลดอาชญากรรมทางเพศ และแก้ปัญหาสังคม แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากประธานาธิบดีตูนีเซีย ทำให้พรรคการเมืองบางพรรคออกมารณรงค์ที่จะแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายชารีอะห์ตามหลักอิสลาม

อย่างไรก็ตาม กฎหมายครอบครัวตูนีเซียเคยกำหนดห้ามคนที่จะแต่งงานกับคนตูนีเซียจะต้องเข้ารับอิสลาม แต่มีการแก้ไขให้สามารถแต่งวงานได้ เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา

Tunisia women call for polygamy