ผู้บริหารไอแบงก์สวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการ Mtoday

230

วันที่ 10 มกราคม 2560 ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายผิตภัณฑ์ชารีอะห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภากลักษณ์องค์กร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมคณะนำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ และความปรารถนาดีจากคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานคณะกรรมการธนาคาร และคุณวีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร  มามอบให้กองบรรณาธิการ Mtoday โดยมีนายสมพร หลงจิ ผู้อำนวยการMtoday เป็นผู้รับมอบ ขออัลเลาะฮฺตอบแทนความมีน้ำใจ ของผู้บริหารและพนักงานธนาคารอิสลามฯทุกท่าน

วันเดียวกัน  ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายผิตภัณฑ์ชารีอะห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภากลักษณ์องค์กร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมคณะได้นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ และความปรารถนาดีจากคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานคณะกรรมการธนาคาร และคุณวีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร  มามอบคุณโยธิน ยะก๊บ ผู้ดำเนินรายการ ที่นี่ศูนย์กลาง ขออัลเลาะฮฺตอบแทนความมีน้ำใจ ของผู้บริหารและพนักงานธนาคารอิสลามฯทุกท่าน