ชาวบ้านแห่เซลฟี่’กษัตริย์บรูไน’ ขณะเสด็จเปิดมัสยิด โดยไม่ถือพระองค์

2517

สุลต่าน ฮัจญี ฮาซานัล โบลเกีย มุอิซซัดดีน วัดเดาละฮ์ อิบนิ อัลมัรฮูม สุลต่าน ฮัจญี โอมาร์ อะลี ซัยฟุดดีน ซาอาดุ้ล ฆอยริ วัดดีน และญัง ดิเปอร์ตวน แห่งบรูไน ดารุสสลามเสด็จเปิดมัสยิดแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่กัมปง บูกิต เปงกัลล์ เขตตูตง และร่วมละหมาดญุมอัต โดยมีเจ้าชายมกุฎราชกุมาร ฮัจญี อัลมุฮ์ตาดี บิลละฮ์เจ้าชายอับดุล มาลิก และเจ้าชายอับดุล มาทีน โดยเสด็จด้วย พร้อมกับรัฐมนตรีประจำกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี

 มัสยิด อัล รอฮีม มีบุคคลสำคัญรอให้การต้อนรับขบวนเสด็จ อาทิ รัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนามุฟตีใหญ่แห่งรัฐประธานผู้พิพากษาศาลชารีอัต และ รองรัฐมนตรีกิจการศาสนา เมื่อเสด็จถึงมีพิธีลงพระนามบนแผ่นป้ายโลหะ ในขณะที่มีการกล่าวตักบีรนำโดยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนา และทรงให้การอนุมัติในการใช้ชื่อมัสยิดอย่างเป็นทางการว่า มัสยิดอัลรอฮีม

หลังจากนั้นมีการละหมาดญุมอัตร่วมกัน โดยอิหม่าม ฮัจญีฮัสมาลี บิน ฮัจญี ตอลิบ เป็นผู้กล่าวอะซาน และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ แห่งศาลชาริอัต เป็นผู้อ่านคุตบะฮ์ และประธานผู้พิพากษาศาลชาริอัต เป็นผู้นำละหมาดญุมอัต

มัสยิด อัลรอฮีม ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 3 ล้านดอลล่าร์บรูไน หรือราว69 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2018 โดยใช้เงินจากกองทุนก่อสร้างมัสยิดของบรูไนดารุซสลาม นับเป็นมัสยิดแห่งที่ 2 ของบรูไนที่สร้างจากเงินกองทุนนี้

กองทุนก่อสร้างมัสยิดของบรูไน ตั้งขึ้นเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการบริจาคเข้ากองทุน จนถึงเดือนเมษายน ปีนี้ เป็นเงิน 8 ล้านบรูไนดอลล่าร์

ในคุตบะฮ์ มีใจความอ้างถึงว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด (..) ส่งเสริมให้มุสลิมสร้างมัสยิดเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ศาสนา มีหะดิษที่ระบุว่า การก่อสร้างมัสยิดเป็นความรับผิดชอบของมุสลิมทุกคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในเมืองเล็ก เมืองใหญ่ มูเก็มหรือหมู่บ้าน

มัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 5 เอเคอร์ สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติศาสนกิจได้ครั้งละ800 – 1,000 คน มีห้องโถงละหมาดหลักของมุสลิมีน และห้องแยกสำหรับมุสลิมะฮ์ มีห้องบรรยาย ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการบริหาร ห้องรับรองแขก ห้องทำงานของอิหม่ามและบิลาล ห้องอาบน้ำละหมาดสำหรับผู้พิการ และส่วนสำหรับอาบน้ำและจัดการมัยยิตCr.tangnam
https://borneobulletin.com.bn/sultan-officiates-ar-rahim-mosque-opening-2/http://www.borneobulletin.com.bn