หน้าเดิมร้องสอบ’พล.ท.สรรเสริญ’ผิด 157 เผยแพร่เพลงชาติไร้เอกลักษณ์ไทย อ้างมีมุสลิม

685

กลุ่มชาวพุทธเพลงแผ่นดิน อ้างวีดิทัศน์เพลงชาติชุดใหม่ ไร้เอกลักษณ์ไทย มีมุสลิมและศาสนาอื่น ระบุ เหมือนตกเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของต่างชาติ

วันที่ 24 มิ.ย. กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน 4 คน ได้เดินทางไปยังสำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ปปป.) ยื่นฟ้องพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรณีการเผยแพร่เพลงชาติเวอร์ชั่นใหม่

กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน อ้างว่า พล.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติไทย แต่การเผยแพร่เพลงชาติชุดใหม่ ไม่มีเอกลักษณ์ของชาติไทย และพุทธศาสนา มีแตคนมุสลิม นักศึกษามุสลิม อาคารที่เป็นฉากหลังก็เป็นของศาสนาอื่น

‘เป็นการบอนทำลายวัฒนธรรมไทย ไม่อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เป็นยุคที่เราสูญเสียเอกราชด้านวัฒนธรรม’ กลุ่มชาวพุทธ ระบุ

สำหรับวีดิทัศน์เพลงชาติ เวอร์ชั่นใหม่ เผยแพร่เมือต้นเดือนพฤษภาคม เริ่มต้นการเกริ่นน้ำด้วยภาพสะพานแขวน เด็กนักเรียนรด.เข้าแถว และเล่นดุริยางค์ เมือเริ่มเพลงชาติ เริ่มต้นด้วยธงชาติปลิวไสว เด็กนักศึกษาเข้าแถวร้องเพลงชาติ บริเวณตึกแดง ภายในทำเนียบรัฐบาล จุดนี้ ในหนังสืออ้างว่า เป็นนศ.มุสลิม แต่ในคลิปไม่มีตามที่กล่าวอ้าง จากนั้นเป็นภาพบุคคล 5 ศาสนา ร้องเพลงชาติหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งก่อสร้างตามศิลปแบบยุโรป ดูคล้ายมัสยิด ภาพชาวนา นักเรียนชาวเขา ผู้ใช้แรงงาน ชาวประมงหาปลา จิตอาสา นักเรียน นักธุรกิจ ที่เห็นฝรั่งยืนอยู่ห่างๆ คนทำบุญในวัด ภาพทหาร 4 เหล่าทัพ ตชด. เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง ข้าราชการ นักกีฬา ธงชาติในสนามกีฬา และภาพตัดของคนหลากหลาย และจบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

อย่างไรก็ตาม เพลงชาติไทยเวอร์ชั่นใหม่ชุดแรก มีกระแสคัดค้านจากกลุ่มชาวพุทธ จึงมีการตัดต่อใหม่ มีการเผยแพร่เมื่อ 16 มิ.ย. 2562 ได้เพิ่มภาพมุมสูงพระพุทธรูปขนาด พระภิกษุเดินบาตรหน้าพระพุทธรูป และจบด้วยเรือสุพรรณหงส์ และภาพพระราชพิธีราชาภิเษก จบด้วยธงชาติไทย

เพลงชาติไทยชุดเก่า ผยแพร่เมื่อ ปี 2011

เพลงชาติไทยเวอร์ชั่นใหม่ ชุดแรก

เพลงชาติไทย เวอร์ชั่นใหม่ ชุดใหม่ เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2562