นำปัญหาตั้งด่าน 3 จังหวัดใต้เข้าสภาฯ ส.ส.ภูมิใจไทยจี้ยกเลิก ชี้ไม่คุ้มค่า-ไร้ประโยชน์

1457

ส.ส.ภูมิใจไทย นำปัญหาการตั้งด่านเข้าสภา ขอให้ลด ระบุ ไม่คุ้มงบประมาณ-ไร้ประโยชน์

27 มิถุนายน 2562 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติด่วน แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้อภิปรายกรณีการตั้งด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

‘ต้องการให้ทบทวนลดปริมาณด่านตรวจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพราะมีด่านเยอะมาก ทั้งด่านทหาร ด่านตำรวจ และด่านผสม การตั้งด่านมากเป็นสร้างความหวาดกลัวให้คนในพื้นที่  และไม่สามารถแก้ปัญหาความสงบใจพื้นที่ได้’ พ.ญ.เพ็ชรดาว กล่าว

ส.ส.พื้นเพจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า  การตั้งด่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่า เป็นการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ไม่สามารถแก้ปัญหาไดเ เนื่องจากยังพบปัญหาการก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ปัญหาความไม่สงบ ขอเสรอให้เพิ่มมาตรการตรวจสอบให้เป็นสากล และเคารพสิทธิมนุษยชน