ตกใจกันทั้งสถานี! สุลต่านบรูไนเสด็จเยือนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

1043

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนพระองค์นี้ ทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร และหน่วยงานราชการเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน โดยไม่แจ้งล่วงหน้าอยู่บ่อยครั้ง 

วันที่ 29 มิ.ย.สมเด็จราชาธิบดีฮัสนัน โบเกีย แห่งบรูไนดารุสสลาม ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งชาติบรูไน โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยได้เสด็จฯไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  เพื่อทอดพระเนตีการทำงานและดูความเรียบร้อย ทรงปฏิสัณฐานกับผู้ปฏิบัติอย่างเป็นกันเอง

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนพระองค์นี้ ทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร และหน่วยงานราชการเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน โดยไม่แจ้งล่วงหน้าอยู่บ่อยครั้ง

Cr.nina nutthinee