เตือนฝนใต้มาอีก  15-16,18-19  นี้อีก!!

146

 ในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามตอนล่าง โดยจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวเข้ามายังอ่าวไทย และจะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ในช่วงวันที่ 16 ม.ค. ส่งผลให้ภาคใต้กลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 15-16
 ในช่วงวันที่ 18-19 ม.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำอีกลูกหนึ่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ตอนล่างมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น โดยจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างและเข้าสู่บริเวณประเทศมาเลเซียตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 18-19 ม.ค. 


ทั้งนี้ขอให้ติดตามการคาดการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป